Διδάσκοντες

Διδάσκοντες2022-04-29T19:43:00+03:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ»

Διδάσκοντες

Το Διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εθνομουσικολογία και Μουσική Ανθρωπολογία» του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Εθνομουσικολογίας και της Μουσικής Ανθρωπολογίας. Στο ΠΜΣ διδάσκουν καθηγητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.

Go to Top