Παναγιώτης Πούλος

Ο Παναγιώτης Πούλος (BA, PhD SOAS, University of London) είναι Επίκουρος Καθηγητής Εθνομουσικολογίας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Εργαστηρίου Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του ίδιου τμήματος. Η έρευνά του επικεντρώνεται στις μουσικές παραδόσεις της Μέσης Ανατολής, την πολιτισμική ιστορία της ύστερης οθωμανικής και τουρκικής μουσικής και των τεχνών με έμφαση στο ρόλο και τη θέση των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων, τις διακοινοτικές σχέσεις και την ιστορία της καθημερινότητας στα αστικά κέντρα. Ο Παναγιώτης Πούλος είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ερευνητικής ομάδας sonorCities, είναι Επιστημονικός Συντονιστής (με τον Ε. Κολοβό) του ερευνητικού προγράμματος Histories, Spaces and Heritages at the Transition from the Ottoman Empire to the Greek State (Γαλλική Σχολή Αθήνών, 2017-2021) και Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος Intercommunal Musical Geographies of Late Ottoman Istanbul (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας 2019-2022).

 

Email: ppoulos@music.uoa.gr

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Spaces of Intercommunal Musical Relations in Ottoman Istanbul. YILLIK: Annual of Istanbul Studies 1: 181-189.
  2. At the House of Kemal: Private Musical Assemblies in Istanbul from the Late Ottoman Empire to the Turkish Republic. Στο R. Harris & M. Stokes (Eπιμ.), Theory and Practice in the Music of the Islamic World: Essays in Honour of Owen Wright, σσ. 104-122. London: Routledge.
  3. Απόηχοι της οθωμανικής πόλης στα καλλιτεχνικά σαλόνια της σύγχρονης Κωνσταντινούπολης. Στο Ρ. Β. Μπούσχοτεν κ.ά. (Επιμ.), Η μνήμη αφηγείται την πόλη… Προφορική ιστορία και μνήμη του αστικού χώρου, σσ. 185-202. Αθήνα: Πλέθρον.
  4. Η Μουσική στον Ισλαμικό Κόσμο: Πηγές, Θεωρήσεις, Πρακτικές. [ebook]. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4407
  5. Rethinking Orality in Turkish Classical Music: a Genealogy of Contemporary Musical Assemblages. Middle Eastern Journal of Culture and Communication 4, 164-183. [Βραβείο (εύφημος μνεία) Ömer Lütfi Barkan, Ένωση Οθωμανικών και Τουρκικών Σπουδών]

 

[Προσωπική ιστοσελίδα: http://scholar.uoa.gr/ppoulos/home]