Μαρία Παπαπαύλου

Η Μαρία Παπαπαύλου είναι Καθηγήτρια Eθνομουσικολογίας-Μουσικές της Μεσογείου στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθύντρια του ΠΜΣ “Εθνομουσικολογία και Ανθρωπολογία της Μουσικής” και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του ΕΚΠΑ. Γεννήθηκε στην Ελβετία και σπούδασε πιάνο και θεωρητικά της μουσικής στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης (1994) και διδάκτωρ του Institut für Ethnologie του Πανεπιστημίου της Λειψίας στη Γερμανία (2000). Έχει διεξάγει επιτόπιες εθνομουσικολογικές έρευνες στην Ισπανία και στην Ελλάδα. Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη σχέση της μουσικής με το υπερβατικό, στη φαινομενολογία της μουσικής και του ήχου και στις ιστορικές και εθνογραφικές αλληλεπιδράσεις των μουσικών της δυτικής Μεσογείου.

Email: papamaria@music.uoa.gr

Δημοσιεύσεις

Παπαπαύλου, Μ. (2022). Μουσική, ήχος και μυστικισμός στις μονοθειστικές παραδόσεις της Μεσογείου. Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος

Παπαπαύλου, Μ. (2015). Η Εμπειρία της Πλατείας Συντάγματος: Μουσική, συναισθήματα και νέα κοινωνικά κινήματα, Αθήνα: Εκδόσεις των Συναδέλφων

Λαλιώτη, Β. και Παπαπαύλου, Μ. (2010). «…γιατί κυλά στο αίμα μας». Από το αρχαίο δράμα στο Φλαμένκο. Επιστρέφοντας την ανθρωπολογία στο πεδίο της εμπειρίας. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική

Papapavlou, M. (2003). The City as a Stage: Flamenco in Andalusian Culture, Journal of the Society for the Anthropology of Europe, vol.3 (2):14-24

Papapavlou, M. (2000). Der Flamenco als Präsentation von Differenz. Gitanos und Mehrheits-bevölkerung Westandalusiens in ethnologischer Perspektive. Cuvillier Verlag, Göttingen.