Ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν για το ΠΜΣ «Εθνομουσικολογία και Μουσική Ανθρωπολογία», καλούνται οι κάτωθι υποψήφιοι σε γραπτές εξετάσεις επί της προκηρυχθείσας ύλης, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.09.2022 17.00-19.00 στο αμφιθέατρο 427 στον 4ο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Υποψήφιοι με ΑΠ υποβολής αίτησης:
ΑΠ 90229
ΑΠ 84251
ΑΠ 82854
ΑΠ 90141
ΑΠ 73973
ΑΠ 89570
ΑΠ 90720
ΑΠ 85530
ΑΠ 89158
ΑΠ 87079
ΑΠ 90808
ΑΠ 90002
ΑΠ 81769
ΑΠ 88366
ΑΠ 90679
ΑΠ 82429
ΑΠ 90643
ΑΠ 78983
ΑΠ 88853

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης επί της ύλης, καλούνται να παραμείνουν στον ίδιο χώρο για εξέταση στην αγγλική γλώσσα 19.00-20.00, οι κάτωθι υποψήφιοι με ΑΠ:
ΑΠ 90229
ΑΠ 90720
ΑΠ 85530
ΑΠ 90679
ΑΠ 82429
ΑΠ 88853

Οι επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://anthro.music.uoa.gr/ και θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη με νεότερη ανακοίνωση.

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ
Καθηγήτρια Μαρία Παπαπαύλου

Published On: 23 Σεπτεμβρίου, 2022Categories: Νέα - Ανακοινώσεις