Με τον Dr Ondrej Daniel
28/3/24, 17.00-19.00

Εργαστήριο Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ

Την Πέμπτη 28 Μαρτίου, ο Dr Ondrej Daniel (Charles University) θα συνομιλήσει με διδάσκοντες/ουσες και νέους ερευνητές/τριες του Τομέα Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας με θέμα τη
χρηματοδότηση της επιστημονικής έρευνας και τη διάχυση των αποτελεσμάτων της τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και στο ευρύ κοινό. Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους ερευνητές και νέες ερευνήτριες (μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές) του Τομέα, και έχει ως στόχο την ενίσχυση της ερευνητικής τους δράσης.

Published On: 10 Μαρτίου, 2024Categories: Νέα - Ανακοινώσεις