Μουσικές βιομηχανίες & δημοφιλής μουσική

Το μάθημα εξετάζει τις κυρίαρχες συζητήσεις, εννοιολογήσεις και θεωρήσεις που αναπτύσσονται σήμερα στα αλληλοσυνδεόμενα πεδία της δημοφιλούς μουσικής και των μουσικών βιομηχανιών. Θα εστιάσουμε στις κρίσιμες τομές και συνέχειες στην ιστορία των πολιτιστικών και μουσικών βιομηχανιών, καθώς και στις συνθήκες που διαμορφώνουν σήμερα οι νέες τεχνολογίες και η νεοφιλελεύθερη οικονομία. Μέσα από παραδείγματα τοπικών, εθνικών και διεθνικών μουσικών σκηνών, θα σταθούμε σε ζητήματα που σχετίζονται με το παγκόσμιο και το τοπικό, με διεργασίες μουσικής (απο)αποικιοποίησης, εμπορευματοποίησης και δημιουργικότητας, με την κοινωνική και πολιτισμική ταυτότητα και μνήμη, τα ενσώματα συγκινησιακά και αισθητηριακά καθεστώτα αλλά και τις ιδιαιτερότητες της καλλιτεχνικής εργασίας στο χώρο της δημοφιλούς μουσικής.

Εικόνα: Stage diving @ So36 by Libertinus