Μουσική, ιστορία, πολιτισμός

Οι διαλέξεις θα επικεντρωθούν στην εξέταση μουσικών ειδών και εκφάνσεων τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του εξω-ευρωπαϊκού χώρου σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες χωρο-χρονικές και πολιτισμικές τους συνάφειες. Επίσης, θα συζητηθούν θέματα που άπτονται της ιστορικής εθνομουσικολογικής έρευνας. Οι διαλέξεις θα συνοδεύονται από ακουστικά-μουσικά παραδείγματα.