Ήχος, χώρος, μνήμη

Το μάθημα εξετάζει το ρόλο της μουσικής και του ήχου στην παραγωγή του κοινωνικού χώρου και στη συγκρότηση της μνήμης ως συλλογικής διαδικασίας. Η σχέση του ήχου με τον χώρο αναλύεται ως βιωμένη εμπειρία που μεταφέρεται στο χρόνο με τη μορφή ιστορικών μαρτυριών, αλλά και μέσω των διαφόρων αναπαραστάσεών της που δημιουργούνται και αναπαράγονται στο πλαίσιο δημόσιων τελετουργιών. Το μάθημα παρουσιάζει βασικές αναλυτικές έννοιες και μεθόδους της ανθρωπολογίας του ήχου, της αισθητηριακής ιστορίας και των μνημονικών σπουδών, αναδεικνύοντας τον διεπιστημονικό χαρακτήρα του αντικειμένου. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την χωρική διάσταση της μουσικής ως μέσου  πρόσληψης του παρελθόντος.