Καλημέρα σε όλες και όλους και καλή ακαδημαϊκή χρονιά να έχουμε !

Καθώς το Γ’ εξάμηνο των σπουδών σας στο ΠΜΣ “Εθνομουσικολογία και Μουσική Ανθρωπολογία” δεν προβλέπει διαλέξεις και υποχρεωτικές παρακολουθήσεις, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τον τρόπο διεξαγωγής και αξιολόγησης  των υποχρεώσεων σας σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ. Τα μαθήματα του Γ’ εξαμήνου είναι τα εξής:

1.Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας
2. Διοργάνωση και συμμετοχή σε επιστημονική ημερίδα

1.Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας περιλαμβάνει την επεξεργασία των ερευνητικών ερωτημάτων του προτεινόμενου θέματος, τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση και την έκθεση προόδου της προπαρασκευαστικής επιτόπιας ή/ και αρχειακής έρευνας. Για την περάτωση αυτών σας των υποχρεώσεων, θα βρίσκεστε σε επικοινωνία με τον/την επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/Καθηγήτρια στον/στην οποίο/α θα παραδώσετε στο τέλος του εξαμήνου μια έκθεση προόδου της διπλωματικής σας εργασίας, προκειμένου ο/η Καθηγητής/Καθηγήτρια να καταθέσει βαθμολογία στην εξεταστική του Φεβρουαρίου 2024.

2. H διοργάνωση και συμμετοχή σε επιστημονική ημερίδα περιλαμβάνει τα εξής καθήκοντα: i) προσδιορισμός χώρου και χρόνου διεξαγωγής (έως το τέλος του χειμερινού εξαμήνου), ii) επιλογή τρόπου δημοσιοποίησης, iii) εξασφάλιση υλικοτεχνικής υποστήριξης, iv) ταξινόμηση των υπό παρουσίαση ανακοινώσεων σε συναφείς θεματικούς/ μεθοδολογικούς κύκλους και σύνταξη προγράμματος. Στη συνέχεια, κάθε φοιτητής/τρια αναλαμβάνει να παρουσιάσει προφορικά σε μορφή επιστημονικής ανακοίνωσης ένα θέμα το οποίο επεξεργάστηκε σε μάθημα του A’ ή Β’  εξαμήνου σπουδών του στο ΠΜΣ. Οι Καθηγητές/τριες παρακολουθούν την ημερίδα και προβαίνουν σε συνολική αξιολόγηση της ημερίδας και σε βαθμολόγηση του φοιτητή/τριας του/της οποίου/ας η παρουσίασή προέρχεται από μάθημα που είχε διδάξει ο Καθηγητής/τρια κατά το προηγούμενο Ακαδημαϊκό Έτος. Οι Καθηγητές/τριες παραδίδουν βαθμολογία στην εξεταστική του Φεβρουαρίου 2024.

Εύχομαι καλή δύναμη και θα είμαστε σε επικοινωνία για οτιδήποτε προκύψει.

Πολλούς θερμούς χαιρετισμούς

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

Καθηγήτρια Μαρία Παπαπαύλου

Published On: 30 Σεπτεμβρίου, 2023Categories: Νέα - Ανακοινώσεις